Dochody wyniosły 197.393,9 mln zł, czyli 45,3 proc. planu, a wydatki 214.512,2 mln zł, czyli 49,3 proc. planu.