"Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego za II kwartał 2020 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11 mld 963 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 26 mld 231 mln zł" - napisano w komunikacie resortu finansów.

MF wyjaśnia, że za II kwartał 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 147 mld 32 mln zł (tj. 49,3 proc. planu). W stosunku do II kwartału 2019 r., wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego za II kwartał 2020 r. były wyższe o 9,6 proc. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 64 mld 430 mln zł, tj. na poziomie 46 proc. planu.

Obliczono, że w porównaniu do II kwartału 2019 r. zrealizowane dochody własne w II kwartale 2020 r. były niższe o 2 proc.

Reklama

"Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 135 mld 69 mln zł, co stanowiło 41,6 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do II kwartału 2019 r., kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 11,9 proc." - informuje MF.

Według danych za II kwartał 2020 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 17 mld 922 mln zł.

"Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 81 mld 469 mln zł i stanowiło 27,3 proc. planowanych dochodów ogółem i było o 0,5 proc. wyższe od zadłużenia w I kwartale 2020 r. oraz wyższe o 6,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r." - dodało MF. (PAP)

Autor: Marcin Musiał