"Z analizy sytuacji finansowej #JST po 9 miesiącach 2020 r. wynika, że łącznie dochody JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych #PIT i #CIT oraz z subwencji ogólnej kształtują się na poziomie 101,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r." – podało Ministerstwo na swoim profilu na Twiterze.

Jak informowało wcześniej Ministerstwo Finansów, budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) po II kw. 2020 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11 962 mln zł, przy planowanym (po zmianach) deficycie w wysokości 26 231 mln zł. Dochody wykonane JST ogółem (wpływy minus zwroty) wyniosły po I kw. br. 147 032 mln zł wobec 298 422 mln zł planu na cały rok. Wydatki wykonane ogółem opiewały w tym czasie na 135 069 mln zł wobec rocznego planu w wysokości 324 653 mln zł.>>> Polecamy: Komisja Nadzoru Finansowego prosi bankowców o autoweryfikację

W 2020 r. JST powinny uzyskać 55,7 mld zł z PIT, a w 2021 r. prawie 57,8 mld zł

Reklama

W 2020 r. wpływy z PIT dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) powinny wynieść 55,7 mld zł a w 2021 r. prawie 57,8 mld zł - informuje we wtorek Ministerstwo Finansów. Prognozy MF wskazują na dalszy wzrost w kolejnych latach.

"Zakładamy, że dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w PIT na 2021 r. będą wyższe o ponad 2 mld zł. W 2020 r. wpływy z PIT dla samorządów powinny wynieść 55,7 mld zł, w 2021 r. prawie 57,8 mld zł. W kolejnych latach prognozy wskazują na dalszy istotny wzrost PIT" - informuje resort finansów.

Według wyliczeń MF, w 2021 r. łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,01 proc. w 2020 r. do 50,08 proc.

Przedstawiona przez ministerstwo analiza sytuacji finansowej JST po 9 miesiącach 2020 r. pokazuje, że łącznie dochody JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej kształtują się na poziomie 101,9 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

"Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. subwencja ogólna z wyłączeniem części oświatowej w porównaniu do bieżącego roku wzrasta o ponad 1,2 mld zł. Dochody z tego tytułu są stabilne i pewne" - zaznacza resort finansów.

"Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi ponad 70 mld zł i jest wyższa od subwencji ogólnej na 2020 r. o 5,2 proc. Część oświatowa subwencji planowana na 2021 r. wynosi ponad 52 mld zł i jest większa w porównaniu do bieżącego roku o 4,4 proc." - poinformowano.

Dla porównania dodano, że subwencja ogólna dla JST na 2015 wyniosła 51 mld 343 mln 320 tys. zł, w tym część oświatowa 40 mld 376 mln 952 tys. zł. Zgodnie z wyliczeniami MF wzrost subwencji w latach 2021/2015 wyniósł więc 36,6 proc., w tym część oświatowa 28,9 proc.

>>> Polecamy: Biznes wspiera szpitale znacznie słabiej niż wiosną

Ministerstwo zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Jak podano, po III kw. 2020 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie ok. 18,7 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości 26,1 mld zł. Wyjaśniono, że nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie ponad 24,9 mld zł, co - zdaniem MF - świadczy pozytywnie o ich sytuacji finansowej.

Resort finansów podkreśla, że państwo wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji prowadzonych przez nie inwestycji. Wymieniono m.in. środki z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych - łącznie w skali całego kraju 12 mld zł, czy środki z Funduszu Dróg Samorządowych (zmienia nazwę na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w wysokości 3,2 mld zł, które ulegną zwiększeniu o kwotę 3 mld zł.