Wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych gminy powiatów z Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i Śląska Cieszyńskiego mogły składać od 26 stycznia do 3 lutego br. W poniedziałek radni woj. śląskiego formalnie przyznali gminom wsparcie w zapowiedzianej wcześniej kwocie 8 mln zł.

Zgodnie z informacjami urzędu marszałkowskiego pomoc była dostępna dla 38 gmin z trzech powiatów na podejmowane przez nie inicjatywy na rzecz firm z branży: zwolnienia i umorzenia podatków oraz opłat lokalnych za okres pandemii – skutkujące poprawą płynności finansowej tych przedsiębiorców.

Wysokość wnioskowanej przez jedną gminę pomocy mogła sięgać 2 mln zł, jeśli stosunek oferowanych w niej miejsc noclegowych do liczby mieszkańców przekracza 0,5, lub 500 tys. zł – dla pozostałych gmin. Pula tego wsparcia sięgnęła 8 mln zł - w pierwszym etapie. W drugim etapie podobną pomocą mają zostać objęte gminy jurajskie.

Reklama

Choć prezentację dotowanych projektów urząd marszałkowski zapowiedział na najbliższą środę w Ustroniu, w poniedziałek marszałek regionu Jakub Chełstowski opublikował na Twitterze listę rankingową zgłoszonych zadań, "rekomendowanych do udzielenia dotacji".

Dostępną kwotę 2 mln zł wyczerpały m.in. wnioski gminy Wisła (633 tys. zł na zaplecze Centrum Edukacji Ekologicznej, 533 tys. zł na parking w obrębie kompleksu Jonidło i 533 tys. zł na przebudowę kładki na Wiśle w Parku Kopczyńskiego). Szczyrk otrzymał ponad 1,85 mln zł (1,477 mln zł na przebudowę kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej, 150 tys. zł na budowę dwóch wiat przystankowych, 52 tys. zł na doposażenie strefy aktywnego wypoczynku i 321 tys. zł na zagospodarowanie parku Zwierzyniec).

Ustroń dostał 1 mln zł na budowę tężni, Istebna 0,5 mln zł na budowę toru pump track, Jeleśnia 0,5 mln zł na budowę centrum przesiadkowego obok dworca kolejowego, Bielsko-Biała 0,5 mln zł na budowę parkingu w dzielnicy Wapienica, a Brenna - 217 tys. zł do trasy rowerowej i 80 tys. zł do placu zabaw.

Ponadto dotacje otrzymały gminy: Rajcza (125 tys. zł do oświetlenia chodnika), Gilowice (100 tys. do przebudowy treningowych skoczni narciarskich), Węgierska Górka (300 tys. zł do małej architektury przy ścieżkach pieszo-rowerowych), Jaworze (200 tys. zł do remontu amfiteatru) i Wilkowice (477 tys. zł do zakupu sprzętu do utrzymania tras do narciarstwa biegowego w rejonie Magurki Wilkowickiej).

Zgodnie z informacją urzędu nabór wniosków gmin był pierwszym elementem tegorocznego rozszerzenia Śląskiego Pakietu dla Turystyki - zbioru działań samorządu województwa na rzecz branży w związku z pandemią koronawirusa.

Śląski Pakiet dla Turystyki, zainicjowany w ub. roku jako część Śląskiego Pakietu dla Gospodarki (wówczas z pulą 3,5 mln zł), w 2021 r. stał się odrębnym przedsięwzięciem, na które w tym półroczu samorząd woj. śląskiego zamierza skierować 87,5 mln zł.

Jak wynika z informacji na stronie dlaturystyki.slaskie.pl, koordynowany przez departament turystyki urzędu marszałkowskiego nabór wniosków gmin był działaniem w ramach „VI filara” Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Przewidziano jeszcze „VII filar”, w którym na II kw. br. zaplanowano nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorców o dofinansowanie projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność.

To wsparcie, udzielane jako pomoc de minimis, ma koordynować Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w postaci dotacji do 85 proc. wartości inwestycji. Maksymalna wartość dofinansowania to 500 tys. zł. Dostępna alokacja 17 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 (ok. 76 mln zł) ma pozwolić dofinansować od 160 do 200 przedsiębiorstw.

W konkursie ŚCP będą wspierane projekty zakładające m.in. dostosowanie firm z branży turystycznej do działania w podwyższonych standardach sanitarnych i higienicznych. Przewiduje się możliwość dofinansowania kosztów pośrednich związanych z realizowaną inwestycją.

Wcześniejsze, ubiegłoroczne „filary” Śląskiego Pakietu dla Turystyki obejmowały: kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną woj. śląskiego (realizowała Śląska Organizacja Turystyczna), a także wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych (koordynował departament turystyki urzędu).