Jak podało MF, w okresie styczeń - sierpień 2022 r. szacunkowe wykonanie budżetu państwa wyniosło: dochody 345 mld 107,4 mln zł, wydatki - 317 mld 580,0 mln zł, a nadwyżka - 27 mld 527,4 mln zł.

Z danych resortu wynika, że dochody podatkowe wyniosły 315 mld 381,8 mln zł, w tym podatki pośrednie (m.in podatek akcyzowy) wyniosły 205 mld 731,1 mln, 49 mld 717,6 mln zł z podatku dochodowego od osób prawnych, a 50 mld 922,7 mln zł to dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody niepodatkowe obliczono na 28 mld 502,4 mln zł.

Nadwyżka w budżecie po sierpniu sięgnęła 27 mld 527,4 mln zł. (PAP)