"Wartość środków przekazywanych w styczniu z budżetu na rynek wynosi 28,6 mld zł:

- wykupy SPW: 26,3 mld zł,

- płatności odsetek z tytułu SPW: 2,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2023 roku wynosi 107,6 mld zł, podano także.

Reklama

"Do wykupu w 2023 r. (wg stanu na 31 grudnia 2022 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 128,3 mld zł, w tym:

* obligacje hurtowe: 78,1 mld zł,

* obligacje detaliczne: 20,5 mld zł,

* obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 29,6 mld zł" - czytamy dalej.

Na koniec grudnia 2022 roku na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 118,4 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych.

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec grudnia 2022 roku zgromadzono środki w wysokości 131,3 mld zł, z czego w depozytach terminowych 54,6 mld zł oraz w depozytach typu ON 76,7 mld zł" - napisał resort.

Na koniec listopada 2022 r. poziom krajowego długu rynkowego po konsolidacji w ramach Skarbu Państwa wyniósł 770,7 mld zł wobec 756,8 mld zł na koniec 2021 roku.

"Na koniec grudnia 2022 roku średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,11 roku (4,16 roku na koniec 2021 roku), a długu ogółem wyniosła 4,84 roku (4,75 roku na koniec 2021 roku)" - czytamy także.

(ISBnews)