Dług publiczny

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec I kwartału 2023 r. wyniósł 48,1 proc. PKB wobec 49,1 proc. PKB w IV kw. 2022 r. i wobec 51,9 proc. PKB w I kw. 2022 r. - podał Eurostat.

Nominalnie zadłużenie Polski wynosiło 1531,8 mld złotych i było o 116,1 mln zł wyższe niż przed rokiem.

Deficyt sektora finansów publicznych

Z kolei wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w I kwartale 2023 roku spadł wyniósł 2,0 proc. PKB - podał Eurostat.

W IV kwartale 2022 roku deficyt wyniósł 8,4 proc. PKB.

(PAP Biznes)