Europejski Bank Centralny próbuje przeciwdziałać inflacji i bronić euro przed dewaluacją w stosunku do dolara, podnosząc stopy procentowe. Tę politykę pieniężną można porównać do podnoszenia podatku od mąki dla rodzin i firm” – tak podwyżki stóp przez EBC skrytykował prezes Confcooperative, Maurizio Gardini. Wzrost kosztu pieniądza i galopująca inflacja doprowadziło do tego, że włoskie rodziny straciły 693 miliardy euro oszczędności.

Pomoc rządowa

Z raportu Censis-Confcooperative wynika, że w zeszłym roku siła nabywcza gospodarstw domowych została faktycznie zmniejszona o 100 miliardów euro: średnio co najmniej o 3,8 tys. euro na gospodarstwo domowe. Autorzy raportu twierdzą, że skutki inflacji i podwyżki stóp procentowych byłyby jednak znacznie większe gdyby nie interwencje rządu. Kwota działań na rzecz gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz walki z inflacją (obniżenie akcyzy na paliwo, premie socjalne, zwolnienia podatkowe, ulgi podatkowe itp.) sięga już 119 mld euro: 5,6 mld euro w 2021 r., 70 mld w 2022 r., 35,1 w 2023 r. Kolejne 8,2 mld euro interwencji planowane są w następnym dwuletnim okresie 2024-2025.

Reklama

Drogi pieniądz nie tylko zwiększył dług finansów publicznych, który w maju wyniósł już 2 biliony 817 miliardów euro (ok. 147 proc. PKB), ale powoduje istotne zmiany w sposobie wydatkowania pieniędzy przez gospodarstwa domowe. Ciągłe podwyżki stóp procentowych, które EBC wprowadził w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, doprowadziły do wzrostu oprocentowania kredytów średnio z 2,21 do 4,25 proc.

Zapaść na rynku nieruchomości

„Niesprzyjający klimat w zakresie decyzji zakupowych i inwestycyjnych gospodarstw domowych potwierdza trend na rynku nieruchomości we Włoszech” - donosi Censis Focus. Dane opublikowane przez Krajową Radę Notarialną pokazują, że w porównaniu z ubiegłym rokiem w pierwszym półroczu tego roku nastąpił spadek sprzedaży domów między osobami fizycznymi o 17,1 proc. Wszystko to doprowadziło do spadku liczby wniosków o kredyt hipoteczny na zakup domu o 10,1 procent.

Obecnie 3,3 mln gospodarstw domowych (12,8 proc. ogółu) ma do spłacenia kredyt hipoteczny, a około 700 tys. już opóźniło spłatę co najmniej o jedną miesięczną ratę.

Z Pescary Miłosz Marczuk