MFW prognozuje, że dług tego sektora (brutto) w relacji do PKB w latach 2024-2029 wyniesie odpowiednio: 55,1% (wobec 50,8% w 2023 r.), 57,7%, 59,5% i 61,4%, 62,6%, 63,9%.

Polski rząd i zagraniczne rynki finansowe

"Zagraniczna emisja obligacji skarbowych w gospodarkach wschodzących znacznie wzrosła, a łączna wartość emisji osiągnęła ponad 68 mld USD w pierwszym miesiącu roku (na przykład w Brazylii, Chile, na Węgrzech, w Indonezji, Meksyku, Polsce, Rumunii i Arabii Saudyjskiej), czyli o ponad 10% więcej niż w tym samym okresie w 2023 roku. Zdolność do ponownego wejścia na międzynarodowe rynki finansowe może dać rządom przestrzeń do finansowania priorytetowych wydatków, w tym inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Może jednak również zwiększyć ryzyka związane z zadłużeniem. Wykorzystanie zwiększonych możliwości zaciągania pożyczek przy jednoczesnym ograniczeniu związanego z tym ryzyka stanowi trudne zadanie" - czytamy w raporcie "Fiscal Monitor: Fiscal Policy in the Great Election Year".

Reklama

GUS i najświeższe dane

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), we wstępnych danych na początku kwietnia br. deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł 5,1% PKB na koniec 2023 roku (wobec 3,5% rok wcześniej po rewizji). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 49,6% PKB na koniec 2023 r. (wobec 49,2% PKB rok wcześniej - po rewizji).

W październiku MFW prognozował, że dług tego sektora (brutto) w relacji do PKB w latach 2023-2028 wyniesie odpowiednio: 49,8%, 52,2%, 53,9% i 56%, 57,4%, 58,6%.

(ISBnews)