Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 386,75 mld zł, tj. wzrosły o 0,3 proc. m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 944,39 mld zł (+0,4 proc. m/m), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych - 373,09 mld zł (+1,9 proc. m/m).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 786,28 mld zł (+0,7 proc. m/m), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych - 376,11 mld zł (-0,5 proc. m/m).

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 17 proc. r: r na koniec września 2020 r.

Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 762,18 mld zł na koniec września 2020 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 1 proc. m/m i wzrost o 17 proc. w ujęciu rocznym.

Konsensus rynkowy przewidywał 16,4 proc. r/r wzrostu agregatu M3 we wrześniu.

Aktywa zagraniczne netto na koniec września br. wzrosły w ujęciu miesięcznym o 4,7 proc. i wyniosły 417,5 mld zł (wzrost o 21,2 proc. r/r). W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 92,23 mld euro (wzrost o 1,7 proc. m/m).

Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 1,2 proc. w ujęciu miesięcznym i wyniosła 290,78 mld zł (wzrost o 31,7 proc. r/r).