Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w lutym o 2,5 proc. rdr i 0,5 proc. mdm.

Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 2,7 proc., a mdm wzrosły o 1,2 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za luty i styczeń 2021 r.:

luty luty styczeń styczeń
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 2,4 0,5 2,6 1,3
Inflacja towarów 1,1 0,4 1,1 1,3
Inflacja usług 7 0,7 7,4 1,2
Żywność i napoje bezalkoholowe 0,6 0,6 0,8 1,9
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 2,1 0,3 3,4 0,5
Odzież i obuwie -2,9 -0,5 -3,7 -4,1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 6,1 0,1 7,6 3,2
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 2,2 0,3 1,8 0,1
Zdrowie 4,5 0,4 4,5 0,3
Transport -1,6 1,7 -4 1,6
Łączność 5,1 0,1 5,7 1,2
Rekreacja i kultura 4,1 0,9 3,6 0,6
Edukacja 5,5 0,3 5,5 0,4
Restauracja i hotele 4,9 0,4 5,4 0,5
Inne towary i usługi 2,4 0,5 2,4 0,1