Mediana prognoz na 2021 r. wynosi obecnie 4,5 proc. (wobec 5 proc. w grudniowej projekcji).

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 3,6-4 proc. w 2022 r. (wobec 3,8-4,6 proc. w projekcji grudniowej) i 3,2-3,8 proc. w 2023 r. (wobec 3,5-4,3 proc. w projekcji grudniowej).

Mediana prognoz na lata 2022-2023 wynosi odpowiednio: 3,9 proc. i 3,5 proc. (wobec 4,2 proc. i 3,7 proc. w projekcji grudniowej).

Fed podwyższył prognozy inflacji USA na lata 2021-2023

Inflacja PCE w USA wyniesie w tym roku 2,2-2,4 proc. (wobec 1,7-1,9 proc. oczekiwanych na 2021 r. w grudniu ub.r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2021 r. wynosi obecnie 2,4 proc. (wobec 1,8 proc. w grudniowej projekcji).

Inflacja w tym ujęciu prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 1,8-2,1 proc. w 2022 r. (wobec 1,8-2 proc. w projekcji grudniowej) i 2-2,2 proc. w 2023 r. (wobec 1,9-2,1 proc. w projekcji grudniowej).

Mediana prognoz na lata 2022-2023 wynosi odpowiednio: 2 proc. i 2,1 proc. (wobec 1,9 proc. i 2 proc. w projekcji grudniowej).

Fed podwyższył prognozy wzrostu PKB w USA na lata 2021-2022, obniżył na 2023 r.

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 5,8-6,6 proc. (wobec 3,7-5 proc. oczekiwanych na 2021 r. w grudniu ub.r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2021 r. wynosi obecnie 6,5 proc. (wobec 4,2 proc. w grudniowej projekcji).

Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 3-3,8 proc. w 2022 r. (wobec 3-3,5 proc. w projekcji grudniowej) i 2-2,5 proc. w 2023 r. (wobec 2,2-2,7 proc. w projekcji grudniowej).

Mediana prognoz na lata 2022-2023 wynosi odpowiednio: 3,3 proc. i 2,2 proc. (wobec 3,2 proc. i 2,4 proc. w projekcji grudniowej).