Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash podał w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 3,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. W lutym wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 2,4 proc. rdr i 0,5 proc. mdm.

"Według wstępnego szacunku inflacja CPI wzrosła w marcu z 2,4 proc. do 3,2 proc. r/r, tj. powyżej mediany rynkowych prognoz (2,9 proc/.). To głównie efekt wyższej dynamiki cen paliw – w marcu powróciła ona na dodatnie poziomy" - przekazał w środowym komentarzu analityk Jakub Rybacki z zespołu makroekonomii PIE.

Jak dodał, zaskoczyła również inflacja bazowa. "Na podstawie dostępnych danych szacujemy, że wzrosła o 0,1pp do 3,8 proc.. Wysoki wzrost cen w tej grupie odzwierciedla m.in. podwyżki opłat bankowych i podwyżki cen administrowanych. Rosną także ceny usług stacjonarnych np. stomatologicznych czy fryzjerskich. Jest to związane z dostosowaniem działalności do obostrzeń pandemicznych" - tłumaczył Rybacki.

W ocenie PIE, w nadchodzących miesiącach CPI będzie dalej rosnąć. "Indeks prawdopodobnie przestrzeli cel inflacyjny NBP zarówno w kwietniu, jak i w maju. W kwietniu wzrost cen paliw przekroczy 20 proc. w ujęciu rocznym – w odróżnieniu od poprzednich miesięcy punktem odniesienia będzie sytuacja z okresu początku pandemii. Podniesie to CPI o około 0,6 pp." - napisał.

Reklama

Zdaniem analityka, kolejne miesiące przyniosą również silniejszy wzrost cen żywności.

"Obecnie obserwujemy trend wzrostowy w przypadku większości cen produktów spożywczych na rynkach hurtowych. Niedługo znajdzie on odzwierciedlenie w cenach detalicznych" - przekazał.

W opinii Rybackiego, inflacja spowolni w drugiej połowie roku wraz ze stabilizacją dynamiki cen paliw.

"Spodziewamy się wolniejszego wzrostu cen usług w związku z mniejszymi podwyżkami wynagrodzeń oraz słabsza presją popytową. CPI w tym okresie oscylować powinno na poziomie niższym niż 3 proc. r/r" - przekazał.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.