Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 4,4 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2021 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,9 proc. r/r w czerwcu 2021 r. wobec 2 proc. inflacji r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finane dane. Konsensus rynkowy wynosił 1,9 proc. r/r. W całej UE inflacja wyniosła w czerwcu br. 2,2 proc. r/r wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej.

Rok do roku najniższy poziom inflacji w UE zanotowano w Portugalii (-0,6 proc.), na Malcie (0,2 proc.) i w Grecji (0,6 proc.). Z kolei najwyższe wskaźniki zarejestrowano na Węgrzech (5,3 proc.), w Polsce (4,1 proc.) i Estonii (3,7 proc.).