W 2016 roku wartość produktu krajowego brutto wynosiła, według pierwszego szacunku, 1 bln 851,2 mld zł.