Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła w sierpniu br. o 5,3 proc. r/r do 21 252, a w ujęciu miesięcznym spadła o 13,9 proc., poda GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 12 280 pozwoleń (spadek o 11,7 proc. r/r i spadek o 12,7 proc. m/m), podał również GUS.

"W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 168,3 tys. mieszkań, tj. o 4,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (100,6 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (65,6 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 5,7 proc. i 1,7 proc.. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,7 proc. ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (1 094 mieszkań wobec 1 159) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 026 wobec 1 811)" - czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 0,3 proc. r: r w sierpniu

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu br. spadła o 0,3 proc. r/r i wyniosła 19 460, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 10,3 proc. podał Główny Urząd Statystyczny.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 0,4 proc. r/r do 10 971 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 10,8 , proc. podał także Urząd.

"W okresie styczeń-sierpień 2020 r. rozpoczęto budowę 141,1 tys. mieszkań, tj. o 10 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 76,8 tys. mieszkań (o 14,4 proc. mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 61,9 tys. (spadek o 3,3 proc. r/r), czyli łącznie 98,3 proc. ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 266 mieszkań wobec 1 292) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 141 wobec 1 874)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec sierpnia 2020 r. w budowie pozostawało 830,9 tys. mieszkań, tj. o 0,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2019, podał także Urząd.

Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 3,7 proc. r: r w sierpniu

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w sierpniu br. spadła o 3,7 proc. r/r do 16 692, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 23,3 proc. podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 459 mieszkań, co oznacza spadek o 4,4 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 27,1 proc., podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2020 r. oddano do użytkowania 135,8 tys. mieszkań, tj. o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 87,7 tys. mieszkań (9,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni - 46 tys. mieszkań, tj. o 3,5 proc. więcej niż w 2019 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,6 proc. i 33,8 proc.). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (816 wobec 1 436); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1 338 mieszkań (wobec 2 718 w ub. roku)." - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wyniosła 12,1 mln m2, czyli o 4,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-sierpień 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,9 m2, osiągając wartość 88,8 m2, podał także GUS.

Zastój w branży produkcji budowlano-montażowej

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji budowlano-montażowej w sierpniu rdr o 9,9 proc., a mdm spadku o 1,3 proc. Niestety poprzedni miesiąc zaskoczył wszystkich wyższym niż zakładano spadkiem, który wyniósł -12,1 proc. rdr, a w porównaniu z lipcem 2020 r. był niższy o -3,5 proc.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 10,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 0,1 proc. niższym w porównaniu z lipcem 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

"W stosunku do sierpnia ub. roku zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,2 proc.), zajmujących się budową budynków (o 9,5 proc.) oraz realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 16,9 proc.)" - czytamy dalej.

W porównaniu z lipcem 2020 roku zmniejszenie wartości robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, z tego w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,5 proc., realizujących prace związane z budową budynków o 5,5 proc., wykonujących roboty specjalistyczne o 6,4 proc..

"W okresie styczeń-sierpień 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., zwiększenie wartości (o 0,4 proc.) produkcji budowlano-montażowej wystąpiło w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót specjalistycznych. Jednostki, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz budowa budynków zanotowały spadek (odpowiednio o 2,1 proc. i 2,9 proc.)" - czytamy dalej.

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w sierpniu br. była niższa o 15,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 r. wzrost o 5,6 proc.), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 5,6 proc. (w 2019 r. spadek o 2,2 proc.), podał także Urząd.