Na rynku spodziewano się 0,0 kdk, po wzroście w III kw. o 8,5 proc.

W ujęciu rdr PKB Niemiec spadł w IV kwartale o 3,9 proc. Tu szacowano -4,0 proc., po spadku w III kw. o 4,0 proc.

Urząd statystyczny podał też, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec spadł o 2,9 proc. w IV kwartale rdr. Tu prognozowano -3,2 proc., po -3,9 proc. w III kw.