Według szacunków opublikowanych przez Eurostat, w czwartym kwartale 2020 r. sezonowo wyrównany PKB spadł o 0,7 proc. w strefie euro i o 0,5 proc. w UE w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadki te następują po silnym odbiciu, jakie było widoczne w trzecim kwartale 2020 r., gdy gospodarka Eurolandu wzrosła o 12,5 proc., a całej UE - o 11,6 proc. oraz po najsilniejszych spadkach od 1995 r. obserwowanych w drugim kwartale 2020 r. (-11,6 proc. w strefie euro i -11,2 proc. w UE).

W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo spadł o 4,9 proc. w strefie euro i 4,6 proc. w UE w czwartym kwartale 2020 r.

Wzrost PKB w poszczególnych państwach UE

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w ostatnich trzech miesiącach 2020 r. najlepiej radziła sobie gospodarka Rumunii, która odnotowała wzrost PKB na poziomie 4,8 proc. Kolejnymi państwami z największym wzrostem PKB liczonym kwartał do kwartału były Malta (+ 3,8 proc.) oraz Chorwacja i Grecja (po + 2,7 proc.).

Najsilniejsze spadki odnotowano w Irlandii (-5,1 proc.) i Austrii (-2,7 proc.), a następnie we Włoszech (-1,9 proc.) i Francji (-1,4 proc.).

W relacji rocznej tylko Luksemburg był na plusie, podczas gdy wszystkie pozostałe gospodarki UE skurczyły się. Największy roczny spadek (o 9,1 proc.) widoczny był w Hiszpanii.

Polska znalazła się w grupie państw, które były pod kreską, zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i do kwartału sprzed roku. W ujęciu kwartalnym PKB Polski spadł o 0,7 proc., natomiast w ujęciu rocznym spadek wyniósł 2,7 proc.