Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,8% spadku w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w I kw. br. o 1,8% w strefie euro oraz o 1,7% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,9% spadku w tym ujęciu.