Agencja spodziewa się średniorocznej inflacji w Polsce w 2022 r. na poziomie 8,5 proc., o 3,1 pkt. proc. wyżej niż wcześniej.

Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

S&P zaplanował przegląd ratingu Polski na 1 kwietnia.

Reklama