Jak podała agencja AP, Światowa Organizacja Handlu przewiduje, że w 2022 r. wzrost światowych obrotów handlowych będzie znacznie niższy niż pierwotnie przewidywano, a prognozy na najbliższe dwa lata są bardzo trudne ze względu na niepewność związaną z losem rosyjskiego i ukraińskiego eksportu żywności, ropy czy nawozów. WTO podkreśliła też utrzymujący się wpływ pandemii na światową gospodarkę, zwłaszcza wskutek lockdownów w Chinach.

Według nowej prognozy WTO dla światowego handlu, uwzględniającej wpływ wojny, sankcji nałożonych na Rosję oraz niższego popytu związanego ze spadkiem nastrojów konsumenckich, wzrost obrotów handlowych w 2022 r. wyniesie 3 proc., podczas gdy wcześniej przewidywania mówiły o 4,7 proc.

WTO przewiduje także, iż wzrost światowego handlu w 2023 r. wyniesie 3,4 proc.

Organizacja przestrzega jednocześnie przed kryzysem żywnościowym, który - w jej ocenie - najbardziej dotknie kraje najbiedniejsze. (PAP)

Reklama