Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r. - wynika z szacunku flash GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc.

Jak zaznaczyli ekonomiści Credit Agricole, opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec miesiąca.

Reklama

"Uważamy, że głównym źródłem zmniejszenia dynamiki PKB w II kw. w porównaniu do I kw. był niższy wkład przyrostu zapasów. Czynnikiem oddziałującym w kierunku niższego tempa wzrostu PKB była również niższa dynamika inwestycji związana z podwyższoną niepewnością i wzrostem stóp procentowych" - wskazali.

Według ekonomistów banku kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zmniejszyła się w II kw. do -2,3 proc. wobec +2,5 proc. w I kw.

"Oczekujemy, że w III kw. kwartalna dynamika PKB również ukształtuje się poniżej zera. Oznaczałoby to tym samym, że w II kw. rozpoczęła się tzw. techniczna recesja, czyli spadek odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu" - odnotowali.

"Uważamy jednak, że wspomniana techniczna recesja zakończy się w III kw. br. W rezultacie powinien zrealizować się zakładany przez nas scenariusz +łagodnego lądowania+ polskiej gospodarki mimo silnych gospodarczych i geopolitycznych zaburzeń związanych z wojną w Ukrainie" - podkreślili.

Według ekspertów Credit Agricole głównym czynnikiem ryzyka dla przedstawionego wyżej scenariusza jest ewentualny "szok gazowy", który może doprowadzić do głębokiej recesji w Niemczech, a w konsekwencji również silnego spadku aktywności w Polsce na przełomie lat 2022 i 2023. W przypadku materializacji takiego scenariusza wspomniana wyżej techniczna recesja w II-III kw. br. uległaby przedłużeniu do końca I kw. 2023 r., a jej głębokość byłaby większa.

Środowe dane o PKB w II kw. "nie zmieniają naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2022 r. na poziomie 3,4 proc. Jednocześnie są one naszym zdaniem negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - podkreślili analitycy banku. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt