"W swoim kwartalnym barometrze Coface obniżył ocenę dla ośmiu krajów. Po raz kolejny dotknięte są głównie kraje europejskie, w tym Włochy, Dania i Szwajcaria. Ponadto 49 obniżek ocen sektorowych w różnych regionach geograficznych wskazuje na wyraźne pogorszenie warunków w branżach uzależnionych od cyklów gospodarczych, takich jak budownictwo, przemysł metalowy i przetwórstwo drewna" - czytamy w raporcie "Country & Sector Risk Barometer - Q3 2022".

Prawie połowa z 49 obniżek ocen sektorowych dotyczy branż energochłonnych, takich jak przemysł chemiczny, papierowy i metalowy, podano także. W odróżnieniu od poprzedniego kwartału, kiedy większość z nich dotyczyła Europy, obniżono oceny tych sektorów również dla większości gospodarek azjatyckich i np. także dla RPA.

"Większość ryzyk przedstawionych w poprzednim Barometrze urzeczywistniły się: nasilenie kryzysu energetycznego w Europie (zakłócenia przepływów), utrzymująca się inflacja i agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej na całym na świecie. W tym kontekście znacząco obniżyliśmy naszą prognozę globalnego wzrostu na rok 2023. Podobnie jak w latach 2001, 2008, 2009 i 2020, globalny wzrost będzie poniżej 2%. Podczas gdy obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu we wszystkich regionach świata, to Europa jest bez wątpienia tym regionem, którego perspektywy uległy największemu pogorszeniu w ciągu lata. Tym samym, recesja wydaje się nieunikniona we wszystkich głównych gospodarkach europejskich, a większość z nich odnotuje nawet ujemny z nich odnotuje nawet ujemny wzrost w całym roku" - czytamy dalej.

W związku z tym większość naszych obniżek oceny ryzyka dla poszczególnych krajów W III kw. dotyczy gospodarek europejskich. Coface koryguje w dół 6 kolejnych ocen, zwłaszcza w przypadku 3 krajów, dla których ryzyko do tej pory nadal uznawane było za bardzo niskie: Danii, Szwajcarii i Luksemburga. Jedynie Norwegia, będąc producentem gazu, możne wciąż cieszyć się najlepszą oceną ryzyka, podano także.

Reklama

Globalne zacieśnianie polityki monetarnej wyraźnie osłabia perspektywy dla światowego sektora budowlanego, podał Coface.

"Ceny metali przemysłowych i drewna w ostatnich miesiącach stale spadają i od początku roku obniżyły się odpowiednio o 20% i 60%, co skłoniło Coface do obniżenia oceny tych sektorów w kilku obszarach geograficznych" - podsumowano.