Projekcję przygotowano przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniono dane do 23 października br. – zaznaczył bank centralny.

W raporcie o inflacji poinformowano, że roczna dynamika cen z 50-proc. prawdopodobieństwem wyniesie w br. 11,3-11,5 proc., w 2024 r. 3,2-6,2 proc. oraz 2,2-5,3 proc. w 2025 r. (przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP).

"Przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym stopie referencyjnej równej 5,75 proc.) inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP – określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. – pod koniec horyzontu projekcji" - podał bank centralny.

W listopadowym raporcie wskazano, że roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale minus 0,1-0,6 proc. w 2023 r.

Reklama

W dokumencie "Raport o inflacji – listopad 2023 r. podano, że roczne tempo wzrostu PKB, według projekcji, znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,9-3,8 proc. w 2024 r., oraz 2,4-4,7 proc. w 2025 r.

Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski