W głosowaniu na rektora oddano 435 głosów, 432 były ważne. Prof. Alojzy Z. Nowak otrzymał 281 głosów, prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò – 143, prof. Maciej Górecki – 8.

Reklama

Prof. Alojzy Z. Nowak został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Warszawskiego po raz drugi z rzędu. Jest związany z uczelnią od 1984 roku. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego. W latach 1999–2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA. W 2020 roku został wybrany rektorem UW.

Wybory rektora są dość skomplikowane. Spróbujmy to wyjaśnić.

Jak wyglądała procedura wyborcza?

Rektor uczelni jest wybierany przez Kolegium Elektorów. Członkowie Kolegium to reprezentanci wszystkich grup społeczności akademickiej – nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. Elektorów wybiera oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na wydziale lub w okręgu wyborczym.

Kandydatów na rektora zgłasza Rada Uczelni oraz elektorzy w tajnym głosowaniu indykacyjnym. 6 marca Kolegium Elektorów wskazało cztery osoby: dr. hab. Macieja Góreckiego, prof. ucz., dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò, prof. ucz., prof. Alojzego Z. Nowaka i dr. hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz. Rada Uczelni wskazała prof. Alojzego Z. Nowaka.

Wybór przesądzony?

Zgodę na kandydowanie i objęcie urzędu w razie wygranej złożyli dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz., dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò i prof. Alojzy Z. Nowak. Kandydatury były opiniowane przez Senat UW. Pozytywną opinię otrzymał tylko… prof. Alojzy Z. Nowak.

Wybory zasadnicze odbyły się 18 kwietnia w Auditorium Maximum na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Tego samego dnia elektorzy głosowali również na członków Senatu UW w kadencji 2024–2028.