Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 0,5 proc. r/r w 2023 r. "Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2023 r. był realnie wyższy o 0,2 proc. w porównaniu z 2022 r., wobec wzrostu o 5,3 proc. w 2022 r. (w cenach stałych roku poprzedniego)" - czytamy w komunikacie.

Dynamika wzrostu

Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

Reklama

- wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wzrosła o 1,0 proc. w porównaniu z 2022 r., wobec wzrostu o 5,5 proc. w 2022 r.,

- wartość dodana brutto w przemyśle w 2023 r. zmniejszyła się o 0,7 proc. w porównaniu z 2022 r., wobec wzrostu o 7,6 proc. w 2022 r.,

- wartość dodana brutto w budownictwie w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. wzrosła o 3,4 proc., wobec wzrostu o 5,1 proc. w 2022 r.,

- wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. zmniejszyła się o 2,4 proc., wobec wzrostu o 2,3 proc. w 2022 r.

Dane mają charakter wstępny

"W 2023 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 4,1 proc. w porównaniu z 2022 r., w którym zanotowano wzrost o 5,2 proc. Spożycie ogółem w 2023 r. zmniejszyło się realnie o 0,1 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 1,0 proc. (w 2022 r. zanotowano wzrost odpowiednio o 4,1 proc. oraz o 5,2 proc.)" - czytamy dalej.

Nakłady brutto na środki trwałe w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 8,0 proc. (wobec wzrostu o 4,9 proc. w 2022 r.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2023 r. wyniosła 17,4 proc. wobec 16,8 proc. w 2022 r.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych, podał GUS.