Regionem o największym wzroście wolumenu PKB było Algarve w Portugalii, wynoszącym +17,0 proc. Na drugim miejscu znalazł się inny region Portugalii, Região Autónoma da Madeira (+14,2 proc.), a za nim uplasowały się południowy region Irlandii (+13,5 proc.), Illes Balears w Hiszpanii (+12,5 proc.) i prowincja Brabant Wallon w Belgii (+10,9 proc.) – podał Eurostat

Z danych Eurostatu wynika, ze najbardziej znaczący spadek odnotowano w regionie Yugoiztochen w Bułgarii (-3,1 proc.). Następnie uplasował się inny region bułgarski, Severozapaden, który odnotował spadek o -1,7 proc., a kolejne były regiony Corse we Francji i Észak Magyarország na Węgrzech (w obu przypadkach -1,2 proc.).

ikona lupy />
Zmiana PKB w regionach państw UE / eurostat
Reklama

PKB na mieszkańca w PPS

W 2022 r. regionalny PKB na mieszkańca wyrażony jako standardy siły nabywczej (PPS) wahał się od 30 proc. średniej UE na Majotcie, regionie zamorskim Francji, do 286 proc. w Irlandii Południowej.

Po Irlandii Południowej wiodącymi regionami były Luksemburg (257 proc. średniej UE), Irlandia Wschodnia i Środkowa (247 proc.), Praga w Czechach (207 proc.) oraz belgijski Région de Bruxelles Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (196 proc.).

Z kolei po Majotcie (30 proc.) regionami o najniższym rankingu regionalnego PKB na mieszkańca w 2022 r. były Severozapaden w Bułgarii i Gujana we Francji (oba 40 proc. średniej UE), a następnie Voreio Aigaio w Grecji (41 proc. ) i Severen tsentralen w Bułgarii (42 proc.).

ikona lupy />
PKB na mieszkańca w regionach państw UE / eurostat

PKB regionów w Polsce

W 2022 roku w Polsce tylko jeden region miał PKB na poziomie powyżej średniej unijnej. Region Warszawski Stołeczny miał PKB wyrażone w standardzie siły nabywczej na poziomie 162 proc. średniej UE. Na jednego mieszkańca przypada 57,2 tys. PPS, co daje 13. pozycję wśród wszystkich europejskich regionów.

Jeśli jednak PKB wypracowane w stolicy i okolicach przeliczymy na euro, to wynik nie jest już tak imponujący. W euro produkcja regionu stołecznego była w 2022 r. na poziomie 99 proc. średniej UE. Na jednego mieszkańca przypadło 32,2 tys. euro.

Najsłabiej radziły sobie województwa lubelskie i podkarpackie, których PKB wyrażone w PPS było na poziomie 55 proc. średniej UE, natomiast w euro 33 proc. średnie UE.

Wśród polskich regionów w 2022 r. największy roczny wzrost PKB zanotowały województwa mazowieckie i pomorskie, podczas gdy największe spadki widoczne były w województwach świętokrzyskim i opolskim.