Wzrost PKB strefy euro sięgnie 0,6% w tym roku, a następnie wyniesie 1,5 w 2025 r. i 1,6% w 2026 r., wynika z marcowej projekcji Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W grudniowej projekcji EBC prognozował wzrost PKB na poziomie 0,8% w br. oraz po 1,5% w 2025 i 2026 r.

"Eksperci zrewidowali w dół projekcję wzrostu gospodarczego na 2024 do 0,6% - aktywność gospodarcza w najbliższym czasie ma pozostać stłumiona. Następnie eksperci oczekują, że gospodarka się ożywi i będzie rosnąć w tempie 1,5% w 2025 i 1,6% w 2026, czemu sprzyjać będą początkowo spożycie, a potem również inwestycje" - czytamy w komunikacie.

W najnowszych projekcjach ekspertów EBC inflację zrewidowano w dół, zwłaszcza na 2024, głównie w związku z niższą kontrybucją cen energii, podał bank centralny.

"Obecnie eksperci przewidują, że inflacja wyniesie średnio 2,3% w 2024, 2% w 2025 i 1,9% w 2026. Projekcje inflacji z wyłączeniem cen energii i żywności także zostały zrewidowane w dół i wynoszą średnio 2,6% na 2024, 2,1% na 2025 i 2% na 2026. Mimo dalszego osłabienia się większości miar inflacji bazowej wewnętrzna presja cenowa pozostaje wysoka, po części z powodu silnego wzrostu płac. Warunki finansowania są zaostrzone, a wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wciąż hamują popyt, co przyczynia się do spadku inflacji" - czytamy dalej.

Reklama

Według grudniowej projekcji inflacja HICP w strefie euro miała wynieść 2,7% w 2024 r., 2,1% w 2025 r. i 1,9% w 2026 r.

(ISBnews)