"To nasza długofalowa strategia. Planowaliśmy to od samego początku. Już po wyborach była taka propozycja, że mam zostać wiceprzewodniczącym frakcji, ale ponieważ pojawiła się również możliwość zawalczenia o wiceprzewodniczącego PE, zaproponowaliśmy w pierwszym etapie panią premier (Ewę) Kopacz" - powiedział w Strasburgu PAP Olbrycht.

W efekcie Kopacz została po wyborach wiceszefową grupy EPL. Później wystartowała na wiceszefową europarlamentu zwalniając stanowisko, na które teraz wybrany został Olbrycht. Taka strategia PO wiązała się z mniejszym niż w poprzedniej kadencji obsadzeniem stanowisk w komisjach PE.

"Niestaranie się o komisje merytoryczne, ale o wiceszefa PE i wiceszefa frakcji to była decyzja polityczna. Z naszych doświadczeń wieloletnich wynika, że to może być dla nas korzystniejsze, bo wiceszef PE bierze udział we wszystkich decyzjach PE, a wiceszef frakcji w decyzjach grupy" - tłumaczy Olbrycht.

Polacy z PO i PSL są drugą po Niemcach najliczniejszą delegacją narodowościową w Europejskiej Partii Ludowej. Szefem frakcji jest bawarski polityk Manfred Weber. Zgodnie z ustaleniami przywódców unijnych w połowie kadencji PE polityk EPL powinien przejąć stery europarlamentu od socjalistów. Jeśli na szefa PE wybrany zostałby Weber, który był kandydatem EPL na szefa Komisji Europejskiej, to zwolniłby miejsce przewodniczącego grupy. Politycy PO nie chcą jednak rozmawiać o ewentualnych staraniach, by obsadzić tę funkcję w przyszłości.

Olbrycht zapowiedział, że jako wiceprzewodniczący zobowiązuje się do budowania jedności grupy, aby skutecznie stawiać czoło wyzwaniom nadchodzących pięciu lat. "Odbieram ten wybór jako wyraz zaufania chadecji, największej grupy politycznej w PE oraz uznania dla dotychczasowej pracy. Pozostajemy najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim. To jednak nie nasza liczebność stanowi o naszym wpływie, ale indywidualna siła każdego z nas" - oświadczył polityk.

Olbrycht zasiada w Parlamencie Europejskim od 2004 roku. Jest negocjatorem PE w sprawie budżetu UE po roku 2020. Stanowisko europarlamentu przyjęte jeszcze w poprzedniej kadencji przewiduje większe wydatki w najbliższej siedmiolatce, niż zaproponowała KE i chciałyby państwa członkowskie.

Europoseł PO działa też na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Od lat pracuje także na rzecz wzmocnienia i zharmonizowania unijnych polityk miejskich w ramach parlamentarnej intergrupy URBAN, której jest inicjatorem i przewodniczącym.

Prezydium grupy EPL składa się z przewodniczącego i 10 wiceprzewodniczących. Członkowie prezydium uzgadniają między sobą podział zadań, w tym funkcje przewodniczących stałych grup roboczych. Prezydium EPL koordynuje pracę posłów we wszystkich komisjach parlamentarnych oraz rekomenduje stanowisko grupy na sesje plenarne PE.

Ze Strasburga Krzysztof Strzępka (PAP)