Nowy rząd będzie bardzo sprawną i dobrą drużyną, która będzie pracowała dla realizacji celów krótko, średnio- i długofalowych - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd będzie realizował dotychczasowe zapowiedzi.

Po zakończeniu posiedzenia komitetu politycznego PiS w piątek wieczorem premier Morawiecki przedstawia skład nowego rządu. Premier zapewnił, że PiS chce kontynuować wszystkie zapowiedzi i programy. "W duchu wiarygodności będziemy prowadzić to, co zapowiedzieliśmy wcześniej. Będziemy realizowali te zmiany." - zaznaczył Morawiecki.

Jego zdaniem nowy rząd będzie to "bardzo sprawna i bardzo dobra drużyna, która będzie współpracowała ze sobą dla realizacji celów krótko, średnio i długofalowych".

>>> Czytaj też: Lista krajów najlepszych do inwestowania. Polska na szóstym miejscu

Oto skład nowego rządu PiS:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin
 • Ministerstwo Infrastruktury - Andrzej Adamczyk
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski
 • Ministerstwo Sportu - bez kandydata
 • Ministerstwo Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Jacek Czaputowicz
 • Ministerstwo Rozwoju - Jadwiga Emilewicz
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marek Gróbarczyk
 • Ministerstwo Klimatu - Michał Kurtyka
 • Ministerstwo Środowiska - Michał Woś
 • Ministerstwo Zarządzania Funduszami - Małgorzata Jarosińska-Jedynak
 • Ministerstwo Finansów - Tadeusz Kościński
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Marlena Maląg
 • Ministerstwo Zdrowia - Łukasz Szumowski
 • Ministerstwo Cyfryzacji - Marek Zagórski
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej - Dariusz Piontkowski
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro
 • Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego - Jacek Sasin
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michał Dworczyk

Piotr Gliński jako minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Jarosław Gowin jako szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego - są kandydatami do rządu, których w piątek przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że obaj mają sprawować funkcje wicepremierów.

Premier podkreślił, że rząd - kandydaci jacy zostali poparci przez Komitet Polityczny PiS - jest w dużej mierze rządem kontynuacji. "Polacy o to nas poprosili żebyśmy się zmieniali, ale utrzymywali te wszystkie zdobycze, które do tej pory społeczeństwu zaproponowaliśmy" - dodał.

Oprócz Piotra Glińskiego i Jarosława Gowina, w rządzie znajdzie się Andrzej Adamczyk (Ministerstwo Infrastruktury) oraz Jan Krzysztof Ardanowski (resort rolnictwa).

Morawiecki poinformował, że resort sportu jest jedynym resortem, którego kandydat na szefa na razie nie zostanie przedstawiony.

"Ministerstwo Sportu to jest jedyne ministerstwo, które jeszcze nazwijmy to ze względów osobistych, każdy ma prawo do podejmowania pewnych decyzji w pewnych uzgodnieniach - jeszcze dzisiaj tego szefa resortu nie mogę tutaj ujawnić" - powiedział szef rządu.

Istotna zmiana czeka Ministerstwo Spraw Zagranicznych, szefem resortu nadal będzie Jacek Czaputowicz, ale tzw. pion europejski z Konradem Szymańskim zostanie przeniesiony do KPRM - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował, że Ministerstwem Obrony Narodowej będzie kierował Mariusz Błaszczak, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński. "Poprosiłem pana ministra Kamińskiego, żeby utrzymał też funkcję koordynatora służb specjalnych, którą wypełniał bardzo dobrze przez te cztery lata" - powiedział premier.

Zmiany w MSZ. Wydzielony pion europejski

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych - pan Jacek Czaputowicz. Przy czym tutaj nastąpi istotna zmiana. W niektórych ministerstwach te zmiany nastąpią również, ale one będą na tyle nieduże, żeby można było powiedzieć o nich w stosownym czasie, w późniejszych dniach. W tym przypadku ta zmiana jest duża; otóż cały +pion europejski+, tak to można ogólnie nazwać, będzie częścią KPRM-u. Poprosiłem pana ministra Szymańskiego (Konrada - PAP), żeby kontynuował swoją dzisiejszą misję" - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że bardzo blisko współpracował z Konradem Szymańskim przy wszelkich "eskapadach europejskich", na Radzie Europejskiej. "Tam są trudne, żmudne negocjacje dotyczące przekładania legislacji europejskiej na realną gospodarkę, na polską gospodarkę i wpływu tych unijnych regulacji" - tłumaczył premier.

Wyjaśnił, że taka działalność jest odrębna od szeroko rozumianej dyplomacji, która leży w kompetencjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Stąd ta istotna zmian, którą zaproponowałem" - dodał.

Emilewicz ministrem rozwoju, Kościński szefem resortu finansów

Jadwiga Emilewicz jest kandydatką na ministra rozwoju; w tym resorcie znajdą się też działy budownictwo i turystyka - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że kandydatem na ministra finansów jest Tadeusz Kościński.

Premier ogłaszając skład nowego rządu poinformował, że kandydatką na ministra rozwoju jest Jadwiga Emilewicz. Przekazał, że w tym resorcie znajdą się działy budownictwo i turystyka. "W ministerstwie rozwoju (Jadwiga Emilewicz), oprócz tego co jej dzisiaj podlega, czyli dawne regulacyjne części ministerstwa gospodarki, czy dawnego ministerstwa rozwoju, który ja miałem zaszczyt zarządzać, również otrzyma dział budownictwo i dział turystyki" - powiedział premier.

Podkreślił, że dział budownictwa wraz z obszarem planowania przestrzennego obecnie podlegają ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu. Premier podziękował jednocześnie Kwiecińskiemu za dotychczasową pracę w rządzie.

Premier poinformował, że kandydatem na ministra finansów jest Tadeusz Kościński, a kandydatem na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jest dotychczasowy szef tego resortu Marek Gróbarczyk.

Resort środowiska zostanie podzielony

Ministerstwo Środowiska zostaje podzielone na dwie części; pierwszą pokieruje Michał Woś; drugą, dotyczącą klimatu, Michał Kurtyka - ogłosił Morawiecki.

"Ministerstwo Środowiska - o takiej nazwie - będzie obejmowało Lasy Państwowe, łowiectwo, parki narodowe, edukację w zakresie ochrony środowiska" - wymienił Morawiecki. Jak dodał pokieruje nim Michał Woś.

"Cała sfera zewnętrzna dawnego ministerstwa: klimat, program, strefy, które wiążą się z wypełnieniem naszych wymogów np. z poziomem Odnawialnych Źródeł Energii w naszym miksie energetycznym, albo obniżeniem emisji CO2, to są takie dziedziny, które w oczywisty sposób dotyczą działań gospodarczych wewnątrz kraju, a jednocześnie mają niebywale istotne odniesienie do aktualnej polityki klimatycznej przede wszystkim w UE" - mówił premier. Poinformował, że resortem ds. klimatu pokieruje Michał Kurtyka. Premier podkreślił, że Kurtyka dotychczas zajmował się taką tematyką.

Morawiecki dodał, że powodem powołania oddzielnego ministerstwa jest koncentracja na celach klimatycznych. "Negocjacje w ciągu najbliższych 12, 24 miesięcy będą niezwykle trudne i bardzo ważne dla naszej gospodarki, naszego społeczeństwa" - zaznaczył.

Jak dodał, w kompetencjach nowego ministerstwa będą znajdowały się również takie obszary jak program Czyste Powietrze, program Mój Prąd, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz gospodarka odpadami.

Marlena Maląg na czele MRPiPS

Marlena Maląg jest kandydatką na ministra rodziny, pracy i polityki społecznej - poinformował w piątek premier. Kandydatami na ministrów zdrowia, cyfryzacji, edukacji narodowej i sprawiedliwości są obecni szefowie tych resortów.

Po zakończeniu posiedzenia komitetu politycznego PiS w piątek wieczorem premier przedstawił skład nowego rządu. Poinformował, że poprosił Marlenę Maląg o pokierowanie Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szef rządu podał, że w przypadku Ministerstw: Zdrowia, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Sprawiedliwości nie będzie zmian. Kandydatami na te stanowiska będą dotychczasowi szefowie tych resortów.

Kandydatem na ministra zdrowia jest Łukasz Szumowski, na ministra cyfryzacji - Marek Zagórski, na ministra edukacji narodowej - Dariusz Piontkowski, a na ministra sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro.

Morawiecki poinformował też, że szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie tak jak dotąd Michał Dworczyk.

Sasin obejmie ministerstwo do spraw nadzoru właścicielskiego

Premier ogłaszając skład nowego rządu poinformował, że powstanie nowy resort - ministerstwo nadzoru właścicielskiego, ale - jak mówił - ta nazwa zostanie jeszcze ostatecznie uzgodniona.

"Tym ministerstwem będzie kierować wicepremier Jacek Sasin; w skład tego ministerstwa wejdzie nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, nad większością spółek Skarbu Państwa" - powiedział premier.

Według Morawieckiego Sasin ma "wypracować najlepsze praktyki, by było jak najwięcej synergii między spółkami". "Chodzi o wykorzystanie wszelkich rezerw, także tych leżących w domenie Skarbu Państwa, co jest w naszym żywotnym interesie. To będzie jedno z zadań ministra Sasina oraz opieka nad tym całym działem, który przejdzie z ministerstwa energii - energetyka, górnictwo" - podkreślił szef rządu.

>>> Czytaj też: Zagraniczny handel usługami. Polska będzie mieć 100 mld zł nadwyżki, to epokowe osiągnięcie