Podczas konferencji Wiosny w Sejmie jej lider odnosił się do relacji państwo-kościół. "Kiedy Polki i Polacy w obawie przed koronawirusem przestrzegają różnego rodzaju obostrzeń, kiedy na masową skalę tracą pracę, kiedy ten lockdown ogólnopolski doprowadził do tego, że wszyscy boimy się o bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe naszego jutra, Kościół katolicki nie płaci za to żadnej ceny" - ocenił polityk i dodał, że "przyszła najwyższa pora, żeby uporządkować te relacje".

"Lewica i Wiosna uruchamia ogólnopolską akcję, w ramach której będziemy oczekiwali, że państwo polskie wbrew prawu nie będzie więcej już zatrudniało kapelanów w instytucjach opieki zdrowotnej" - poinformował.

Biedroń mówił też, że w większości szpitali kapelani są zatrudniani albo na umowę o pracę, albo na umowę zlecenie. "Kosztują nas każdego roku co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych" - podkreślił i dodał, że "pora z tym skończyć".

Ocenił też, że środki, które w ten sposób można zaoszczędzić, można przeznaczyć na opiekę zdrowotną, podwyżki dla pielęgniarek i lekarzy, czy na zakup sprzętu dla szpitali.

"Nie stać nas na to, żeby utrzymywać bogaty, rozdmuchany Kościół katolicki. Kościół, którego hierarchowie kryją pedofilię, którego hierarchowie nie znają umiaru finansowego" - mówił.

Biedroń przypomniał, że klub Lewicy złożył w Sejmie projekt ustawy o opodatkowaniu Kościoła katolickiego. "Tak, żeby księża, którzy nie płacą sprawiedliwie podatków, w końcu i nareszcie zaczęli te podatki płacić" - mówił. "Jako Lewica w najbliższych dniach będziemy się domagać, żeby w sprawie finansowania Kościoła katolickiego odbyła się także debata w parlamencie" - dodał i podkreślił, że domaga się nadania projektowi jego ugrupowania numeru druku sejmowego.

"Jeżeli mamy mieć budżet, który ma być sprawiedliwy dla wszystkich, najwyższa pora, żeby ta sprawiedliwości się gnała także biskupów, księży - tych, którzy nie płacą dziś w Polsce sprawiedliwie podatków" - mówił.

Poselski projekt Ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz zniesieniu ich przywilejów finansowych został złożony w czerwcu tego roku. Dotyczy określenia zasad ewidencjonowania, przekazywania i upubliczniania informacji o przychodach uzyskiwanych przez kościoły, związki wyznaniowe i inne kościelne osoby prawne oraz ograniczenia części zwolnień podatkowych i innego rodzaju przywilejów.