W porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca PiS (wraz z SP oraz Partią Republikańską) straciło 3 punkty proc., KO zyskała 3 punkty proc., Konfederacja straciła 1 punkt proc., a Lewica zyskała 2 punkty proc.

Agrounia poza Sejmem

Tyle samo co w poprzednim badaniu - 1 proc. - uzyskałaby Agrounia/ Porozumienie. Pozostałe komitety nie uzyskałyby poparcia (0 proc.) 20 proc. respondentów - o 3 punkty proc. więcej niż w kwietniu - udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć", a 3 proc. odmówiło odpowiedzi (spadek o 2 punkty proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).

Reklama

W maju swój pewny udział w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby odbywały się już teraz, zadeklarowało 79 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów proc.). W tym miesiącu mniejsze są odsetki osób wahających się, czy wziąć udział w wyborach (12 proc., spadek o 2 punkty proc.), a także z góry odrzucających możliwość udziału w głosowaniu (9 proc., spadek o 3 punkty proc.)

"Pierwsze notowania wspólnej koalicji Polski 2050 oraz PSL - Koalicji Polskiej okazały się mniej korzystne niż suma wyników obu partii z kwietnia, kiedy występowały jeszcze pod własnymi szyldami (spadek o 2 punkty). Brak tzw. premii za zjednoczenie można jednak tłumaczyć nowością tego przedsięwzięcia politycznego, z którym – być może – ich wcześniejsi wyborcy muszą się jeszcze oswoić" - ocenia CBOS.

PO sukcesywnie goni PiS

"Maj to drugi miesiąc z kolei, w którym notujemy zmniejszanie się dystansu między ugrupowaniem rządzącym a najsilniejszą formacją opozycyjną. W ciągu dwóch miesięcy obniżył się on o połowę. Jeszcze w marcu przewaga liczby sympatyków PiS nad zwolennikami KO wynosiła 20 punktów procentowych, w kwietniu zmniejszyła się do 16 punktów, zaś w maju spadła do 10 punktów. W tym miesiącu poprawiły się także notowania Lewicy, natomiast – wbrew oczekiwaniom – wobec sumy odrębnych notowań tych partii, nie tylko nie zyskała, ale nawet nieco straciła zwolenników koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicji Polskiej. Stabilna wydaje się obecnie liczba zdeklarowanych sympatyków Konfederacji WiN" - podsumowuje CBOS.

Sondaż przeprowadzono w dniach od 8 do 18 maja 2023 roku na próbie liczącej 1056 osób - w tym: 57,4 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), 25,9 proc. – CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS) i 16,7 proc. – CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej).

autorka: Wiktoria Nicałek