Bezpieczeństwo i sądy

W części dotyczącej ustaleń programowych znalazły się m.in. postulaty związane z bezpieczeństwem (umacnianie pozycji Polski z UE i NATO, dalsze dozbrajanie armii) czy odpolitycznieniem sądów i odciążenie ich od spraw, które mogą być rozstrzygane w trybie administracyjnym.

Podwyżki dla nauczycieli

Reklama

Pada także deklaracja o podwyżkach dla nauczycieli i tzw. budżetówki, choć bez konkretnego wskazania skali podwyżek.

Służba zdrowia

W zakresie obszaru zdrowia pojawiają się m.in. deklaracja zniesienia limitów na leczenie przez NFZ czy wprowadzenie mechanizmu oddłużenia szpitali.

Edukacja

W obszarze edukacji koalicja chce odchudzenia podstawy programowej i ograniczenia prac domowych. W dziale dotyczącym praw kobiet koalicjanci deklarują m.in. unieważnienie wyroku TK z 2020 r. zaostrzającego prawo aborcyjne i państwowe dofinansowanie in vitro. Nie padają konkrety dotyczące tego, czy i w jaki sposób dojdzie do liberalizacji przepisów aborcyjnych.

Propozycje antydyskryminacyjne

Pojawiają się także propozycje antydyskryminacyjne - kodeks karny ma przewidywać ściganie z urzędu mowy nienawiści z uwagi na orientację seksualną i płeć.

Transformacja energetyczna

Nie zabrakło także zobowiązań ekologicznych, dotyczących sprawnej transformacji energetycznej, zwiększenia udziału OZE w polskim miksie energetycznym czy przeznaczenia całości wpływów z systemu handlu emisjami ETS na inwestycje w transformację energetyczną.

Podatki

Jeśli chodzi o kwestie składek i podatków, to cześć deklaracji jest dosyć szczegółowa, jak chorobowe pracowników od pierwszego dnia płatne przez ZUS czy możliwość czasowego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców. W kwestii zmian całego systemu podatkowego koalicjanci piszą: “Strony koalicji zgodnie deklarują gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących w celu pobudzenia aktywności zawodowej i wsparcia rodzin” Nie ma dat ani innych szczegółów dotyczących tych zmian. Są zapowiedzi przywrócenia transparentności w finansach publicznych.

Rolnictwo

W obszarze rolnictwa podkreśla się konieczność ustabilizowania tego rynku, temu ma służyć specjalny fundusz stabilizacyjny “w celu ograniczania strat wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników”. Formacje ogólnikowo zapowiadają także zmiany w mediach publicznych, rozdział państwa od Kościoła.

Służby specjalne i likwidacja CBA

W kwestii służb koalicja zapowiada ich odpolitycznienie, ograniczenie liczby służb posiadających uprawnienia do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także likwidację CBA (jego zasoby i kompetencje mają być przekazane do innych służb, takich jak CBŚP).

Samorządy

W umowie pojawia się też postulat wzmocnienia samorządów lokalnych (zwiększenie udziałów w PIT i skończenie z polityką “tekturowych czeków”, uprawianą przez PiS).

Rozliczenie rządów Zjednoczonej Prawicy

Odrębny rozdział dotyczy rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy. Jest więc zapowiedź pociągnięcia do odpowiedzialności urzędników naruszających konstytucję i sprzeniewierzających środku publiczne, powołania komisji śledczych.

Zasady współdziałania nowej koalicji

Trzeci rozdział dotyczy zasad współdziałania nowej koalicji. Potwierdzono tam, że kandydatem na premiera jest lider KO Donald Tusk, który będzie miał dwóch zastępców: Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica). Pewne jest też, że marszałkami Sejmu będą Szymon Hołownia (do 13 listopada 2025 r.), a po nim Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

PEŁNY TEKST UMOWY KOALICYJNEJ

attachment Umowa koalicyjna
pobierz plik