Bochenek poinformował, że klub PiS zdecydował, że szefem klubu zostanie Mariusz Błaszczak. "My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości będziemy zgłaszali na funkcję marszałka Sejmu panią marszałek Elżbietę Witek" - dodał. "Naszym kandydatem na marszałka Senatu będzie pan marszałek Marek Pęk" - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Dodał, że jeśli Elżbieta Witek nie uzyska większości, to będzie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Zaznaczył, że to samo dotyczy marszałka Marka Pęka.

"Dobrym obyczajem dotychczas było tak, że jeżeli jakieś kluby typowały swoich przedstawicieli do prezydium Sejmu, do prezydium Senatu, wówczas wszystkie w zdecydowanej większości osoby, które zasiadały w tych izbach, popierały te osoby" - powiedział rzecznik PiS. Zaznaczył, że to jest element naszej demokracji wypracowany na przestrzeni ostatnich lat".

W poniedziałek o godzinie 12 odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzy je marszałek senior Marek Sawicki (PSL) powołany przez prezydenta na tę funkcję. Podczas posiedzenia nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi orędzie; premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu.

Reklama

Autorzy: Iga Leszczyńska, Grzegorz Bruszewski