Adam Stanisław Szłapka jest politykiem, politologiem i samorządowcem, urodzonym w 1984 roku w Kościanie. Swoją edukację rozpoczął w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie, a następnie ukończył studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz uczęszczał na Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Karierę polityczną rozpoczął w Młodym Centrum, młodzieżówce Unii Wolności i Partii Demokratycznej. W latach 2006-2010 był radnym i wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Kościanie. Pracował także jako dyrektor i członek rady Fundacji Projekt: Polska. W 2015 roku został sekretarzem generalnym Nowoczesnej, a w tym samym roku uzyskał mandat posła VIII kadencji. W 2019 roku został przewodniczącym Nowoczesnej, a w 2023 roku po raz trzeci uzyskał mandat poselski.