Harmonogram obrad 22 lutego:

  • Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła - uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł. - sprawozdawca poseł
  • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender - kontynuacja
  • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw - kontynuacja
  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne - trzecie czytanie
  • Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego
  • Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  • Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła* - wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz posła Andrzeja Grzyba.

Posiedzenie Sejmu - gdzie oglądać transmisję?

Reklama

Transmisja z posiedzenia Sejmu w czwartek (22 lutego 2024) jest dostępna m.in. na stronie internetowej Sejmu RP oraz na kanale YouTube Sejmu RP.