"Jest Polska, jest Sejm - jej przedstawicielstwo. Tymi słowami Macieja Rataja, marszałka Sejmu odrodzonej przed ponad 100 laty naszej ojczyzny, pragnę podkreślić uroczysty moment inauguracji X kadencji Sejmu RP. Wypowiadający je wybitny nasz poprzednik widział Polskę jako państwo demokracji parlamentarnej. Urzeczywistnienie tej wizji, tego narodowego pragnienia jest także dziś naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem" - powiedział Sawicki.

Odbudować poczucie wspólnoty

Reklama

Marszałek senior podziękował obywatelom, "którzy tak licznie w kraju i za granicą z wielkim zaangażowaniem, niekiedy poświęcaniem wykonali swój obywatelski obowiązek udziału w wyborach parlamentarnych".

Sawicki pogratulował również wybranym w wyborach parlamentarzystom oraz wyraził nadzieję, "że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców".

Podziękował także prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego obecność podczas inauguracji nowej kadencji Sejmu i wygłoszone słowa, które - jak ocenił - dają nadzieję, że "poszanowanie ustrojowej zasady współdziałania władz pozwoli nam zmieniać Polskę zgodnie z oczekiwaniami narodu".

Polska i Polacy w UE

Marszałek senior odniósł się do obecności Polski w Unii Europejskiej, która przyniosła - jak mówił - "obecnym, jak i przyszłym pokoleniom możliwość społecznego i gospodarczego rozwoju".

"Podejmijmy więc starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, inspiracjach czerpanych z tradycji ateńskiej i prawa rzymskiego stanowią solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów, Europy ojczyzn" - zaapelował.

Jak dodał, motywację w tym zakresie można czerpać z "młodych polskich serc", które jak zauważył, pragną i oczekują integracji, aspirując do pełnego uczestnictwa w opartym na "zasadzie równości, akceptacji, wiedzy i innowacjach europejskim dobrobycie". "Niech w tych staraniach nie będą przeszkodą formułowane w gmachu Trybunału Konstytucyjnego rzekome sprzeczności polskiej konstytucji z traktatami konstytuującymi Unię Europejską" - zaapelował.

Fundamenty państwa i godność człowieka

W ocenie Sawickiego nie ma prawdziwej demokracji bez otwartego parlamentaryzmu. "Są dwa fundamenty, na których powinna opierać się działalność każdej władzy, a przede wszystkim parlamentu: państwo prawa i godność człowieka" - wskazał. Jego zdaniem, z poszanowaniem zasad funkcjonowania demokratycznego państwa "uda się przywrócić właściwe relacje" pomiędzy państwem, działającymi w Polsce kościołami, "gwarantując wszystkim wiernym z poszanowanie wolności religijnej, zaś instytucjom publicznym, neutralny światopoglądowo charakter".

W opinii Sawickiego, dzisiejszą Europę stać na więcej empatii, ukierunkowanej na rozdysponowanie nadwyżek żywności do braci w dalszych zakątkach świata, którzy jej potrzebują, stabilizując przy tym sytuację na lokalnych rynkach rolnych.

Głos suwerena w referendum

"Słuchajmy narodu, również w najważniejszych sprawach, odwołując się uczciwie do instytucji referendum" - powiedział marszałek senior. Jak podkreślił, stanowione prawo ma być oparte na "poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot".

"W demokratycznym państwie, zgodnie z wolą suwerena, zmieniają się prezydenci, zmieniają się premierzy i rządy, zmienia się też skład osobowy tej Izby. Jedno przy tym jest stałe i niezmienne: Rzeczpospolita"- wskazał marszałek senior Marek Sawicki.

autor: Aneta Oksiuta