"Ja również, podobnie jak prof. Gatnar, głosowaliśmy przeciwko przyjęciu założeń polityki pieniężnej na 2022 r. Dlaczego? Z tego powodu, o którym mówił pan prof. Sławiński. Skup obligacji jest po prostu - upraszczam - wpływaniem na dłuższy koniec krzywej dochodowości. Skup obligacji jest narzędziem wpływania na długoterminowe stopy procentowe i to Rada powinna o tym decydować. O ramach tego teraz decyduje zarząd [NBP]. Moim zdaniem, czy naszym zdaniem - to jest zdanie mniejszościowe, o tym powinna decydować Rada. Konstytucja wyraźnie mówi, że to Rada prowadzi politykę pieniężną" - powiedział Hardt podczas seminarium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Rady Naukowej PTE oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN nt. "Inflacja w Polsce – przyczyny i perspektywy".

Wcześniej w styczniu br. Hardt oraz ustępujący członek RPP Eugeniusz Gatnar stwierdzili w artykule prasowym, że strategia polityki pieniężnej wymaga "fundamentalnego" przeglądu. Według nich, szczególnej analizy wymagają m.in. zagadnienia prawne - podział kompetencji między zarządem a Radą, na ile tolerancja Rady dla trwale ujemnej realnej stopy procentowej zgodna jest z zapisami Konstytucji RP i ustawy o NBP, wpływ transformacji energetycznej na procesy inflacyjne.

"W założeniach na przyszły rok wpisano, że celem operacyjnym polityki pieniężnej jest to, że by stawka rynku pieniężnego POLONIA kształtowała się nie na poziomie bliskim poziomowi stopy referencyjnej, ale dodano zdanie, że ze względu na uwarunkowania rynkowe może kształtować się w korytarzu pomiędzy stopą lombardrową a depozytową. Również z prof. Gatnarem uważamy, że jest to bardzo istotna marginalizacja RPP i jej wpływu na wielkość różnych parametrów monetarnych. To wymaga refleksji, to wymaga przeglądu" - ocenił członek RPP.

Reklama

Wskazał, że w krótkim okresie fundamentalne zadanie stojące przed RPP to"zbijanie inflacji".

"To jest najważniejsze. To jest fundamentalne, pilne, pierwszoplanowe" - powiedział Hardt.

17 lutego 2016 r. prezydent RP nominował dr hab. Łukasza Hardta w skład Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję. 13 stycznia 2016 r. Senat RP powołał w skład RPP prof. Eugeniusza Gatnara (jego kadencja kończy się 25 stycznia).