Styczeń

03.01 – 04.01.2023 r. (wtorek – środa)

Luty

Reklama

07.02 – 08.02.2023 r. (wtorek – środa)

Marzec

07.03 – 08.03.2023 r. (wtorek – środa)

Kwiecień

04.04 – 05.04.2023 r. (wtorek – środa)

Maj

09.05 –10. 05.2023 r. (wtorek – środa)

Czerwiec

05.06 –06.06.2023 r. (poniedziałek – wtorek)

Lipiec

05.07–06.07.2023 r. (środa – czwartek)

Sierpień

21.08. 2023 r. ( poniedziałek – posiedzenie jednodniowe)

Wrzesień

05.09 – 06.09.2023 r. (wtorek – środa)

Październik

03.10 – 04.10.2023 r. (wtorek – środa)

Listopad

07.11 – 08.11. 2023 r. (wtorek – środa)

Grudzień

05.12 – 06.12. 2023 r. (wtorek – środa)