Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w EBC wzrosną do odpowiednio: 2,50 proc., 2,75 proc. oraz 2,00 proc. ze skutkiem od 21 grudnia 2022. Rada Prezesów uznała, że stopy procentowe będą musiały w równym tempie jeszcze znacznie wzrosnąć, do poziomów wystarczająco restrykcyjnych dla zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie, podano także.

Analitycy oczekiwali podwyżki stóp procentowych o 50 pb.

"Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść stopy procentowe i przewiduje ich dalsze znaczne podwyżki, ponieważ inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i według projekcji będzie zbyt długo przekraczać docelowy poziom" - czytamy w komunikacie.

"Począwszy od początku marca 2023 portfel programu skupu aktywów (APP) będzie zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, w miarę jak Eurosystem nie będzie reinwestować wszystkich spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych. Wielkość tego zmniejszania będzie wynosić średnio 15 mld euro miesięcznie do końca drugiego kwartału 2023, a jego późniejsze tempo będzie ustalone z upływem czasu" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Do końca 2023 r. Rada Prezesów przeprowadzi także przegląd operacyjnych ram sterowania poziomem krótkoterminowych stóp procentowych, dzięki któremu uzyskamy informacje odnoszące się do zakończenia procesu normalizacji bilansu, podano także.

Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP do końca lutego 2023, podał EBC.

"Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024" - czytamy dalej.

(ISBnews)