Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może obniżyć stopy o dalsze 25 pb w listopadzie i powrócić do cięć w przyszłym roku, prognozuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ekonomiści banku szacują łącznie obniżki stóp procentowych w 2024 r. na 150 pb do poziomu 4,25%.

"Uważamy, że realizacja naszego scenariusza inflacyjnego tworzy przestrzeń do redukcji stóp procentowych o 150 pb (do poziomu 4,25%) w horyzoncie końca przyszłego roku oraz kolejnych 50 pb w roku 2025. Uważamy, że ostatnie doświadczenia będą przemawiać za 25-punktowymi krokami w ramach cyklu. W bieżącym roku Rada może obniżać stopy w listopadzie wsparta wynikami projekcji. Kolejne redukcje będą następować w przyszłym roku i będą przeprowadzane stopniowo" - czytamy w "Kwartalnym raporcie makroekonomicznym, październik 2023".

Ekonomiści banku oceniają, że Rada będzie chciała zachować horyzont 4-6 kwartałów dojścia do celu inflacyjnego (I połowa 2025).

"Jego przybliżenie się będzie skutkowało dalszym dostosowaniem stóp procentowych" - czytamy dalej.

"W naszej ocenie, RPP nie będzie chciała, aby dojście do celu inflacyjnego następowało zbyt szybko, gdyż będzie się to wiązało ze zwiększeniem ryzyka pogorszenia koniunktury i tym samym kondycji rynku pracy" - podsumowano.

Reklama