Wskaźnik rotacji zapasów w dniach obliczany jest jako odwrotność wskaźnika rotacji zapasów pomnożoną przez 360 dni.

Gdzie:

Jeżeli poziom wskaźnika jest wysoki oznacza to, że obrót zapasami firmy jest wolnym, natomiast niska wartość wskaźnika sugeruje szybki obrót zapasami.

Optymalna wartość tego wskaźnika jest różna dla różnych branż.

Zobacz też: