W Polsce podstawą do działalności ubezpieczeniowej jest zezwolenie ministra finansów, które wydawane jest podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową i działającym w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Zobacz też: