Warunki kredytu konsumenckiego:

  • pożyczana kwota nie może być mniejsza niż 500 zł i większa niż 80 000 zł.
  • okres spłaty kredytu nie może być krótszy niż 3 miesiące
  • kredyt nie może być przeznaczony na cele budowlane, ani zabezpieczony hipoteką
  • umowa kredytu musi być sporządzona na piśmie oraz zawierać:

Kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Zobacz też: