Nova Kreditna Banka Maribor D.D.
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
Numer KRS
Prezes Ales Hauc
Branża Banki
Produkty działalność bankowa
Giełda NOVAKBM
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji KBM
Strona internetowa

Grupa Nova KBM (Nova Kreditna Banka Maribor D.D.) jest jedną z największych grup finansowych w Słowenii. Grupa składa się z jednostki dominującej, Nova KBM i trzynastu innych członków, działających w Austrii, Chorwacji, Serbii i Słowenii. Oprócz zapewnienia głównego nurtu produktów bankowych, Grupa zajmuje się między innymi działalnością ubezpieczeniową, maklerską, a także inwestycjami w fundusze inwestycyjne, usługami leasingowymi, doradztwem finansowym oraz zarządzaniem funduszami emerytalnymi.

W maju 2011 roku akcje Nova KBM zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.