Definicja nieruchomości budynkowej zawarta jest w art. 46 §1 oraz art. 235 §1 kodeksu cywilnego.

Nieruchomość budynkowa powstaje w przypadku, gdy użytkownik wieczysty gruntu wybuduje na nim budynek albo, gdy użytkownik wieczysty nabędzie budynek przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Zobacz też: