Interpretacja wewnętrznej stopy zwrotu jest bardzo prosta. Im większa wartość IRR tym większy odnotujemy dochód z inwestycji.

IRR to taka stopa dyskonta, dla której NPV (ang. Net Present Value), czyli wartość bieżąca inwestycji, równa się zero (NPV=0). Zatem, IRR to stopa procentowa, przy której zostaje osiągnięty ekonomiczny próg rentowności, czyli bieżąca wartość wydatków będzie równać się bieżącym wpływom.

IRR opisujemy wzorem:

gdzie:

IRR można również zdefiniować jako maksymalny koszt kapitału możliwy do zaakceptowania przy finansowaniu inwestycji, bez szkody dla akcjonariuszy.

Zobacz też: