Z badania United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM wynika, że łącznie 52,8% ankietowanych jest zdania, iż Sejm powinien uchwalić proponowane zmiany przepisów kodeksu karnego.

Kara więzienia za aborcję: nie mający preferencji politycznych języczkiem u wagi

Badanie pokazuje na wciąż daleko posuniętą radykalizację opinii w sprawie kar więzienia za aborcję i pomoc w niej. Najwięcej zwolenników zniesienia kar prezentuje opinię w kategorii - zdecydowanie tak, podobnie jak najbardziej liczebna jest ta kategoria w groni zdecydowanych przeciwników zmian w kodeksie karnym.
Przewagę mają jednak ci pierwsi, bo zdecydowanych i raczej zdecydowanych co do zniesienia kar jest w sumie 52,8 procent podczas gdy adekwatna suma po stronie zwolenników utrzymania kar wynosi 35,8 procent.


Reklama
ikona lupy />
Sondaż - Aborcja - Kara więzienia - Odpowiedzi ogółem / GazetaPrawna.pl / Patryk Koch

Bez karania więzieniem za aborcję: tylko prawica twardo obstaje przy karach

Jak można się było spodziewać, najwięcej zwolenników zniesienia kar z kodeksu karnego za aborcję i pomoc w niej za zgodą kobiety jest wśród zwolenników rządzącej koalicji p w sumie prawie 70 procent.
Przeciwnicy to oczywiści wyborcy głosujący na partie prawicowe – w sumie ponad 70 procent przeciwko zniesieniu kar.

Ciekawie na tym tle rysują się opinie ankietowanych z grupy nie biorących udziału w wyborach i niezdecydowanych co do swoich preferencji politycznych.
Aż 76,4 procent w sumie z tego grona to zdecydowani lub raczej zdecydowani zwolennicy zmian w kodeksie karnych, które zlikwidują karę więzienia za aborcję lub pomoc w aborcji za zgodą kobiety.

ikona lupy />
Aborcja2 / Dziennik Gazeta Prawna

Bez kary za aborcję: kobiety bardziej przeciwne karaniu niż mężczyźni

Zwolenników zniesienia kar z kodeksu karnego za aborcję lub pomoc w niej za zgodą kobiety jest 59,5% wśród kobiet oraz 48% wśród mężczyzn.
Kobiety są jednak bardziej zdecydowane niż mężczyźni w sprawie zniesienia kar, o czym świadczy aż 52,4% odpowiedzi zdecydowanie tak. U mężczyzn rozkład odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak jest niemal równomierny.

ikona lupy />
Aborcja1 / Dziennik Gazeta Prawna

Sondaż zrealizowany został w dniach 5-8 lipca 2024 r. przez United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM na próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zostało zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).