Obecnie funkcję prezydenta Lublina pełni Krzysztof Żuk, który w tegorocznych wyborach ubiega się o kolejną kadencję. W wyścigu o to stanowisko rywalizują z nim Robert Derewenda, Marcin Nowak i Ryszard Zajączkowski. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o kandydatach na prezydenta Lublina w wyborach samorządowych 2024.

Wybory na prezydenta Lublina 2024: Robert Derewenda [SYLWETKA]

Robert Derewenda (47 l.), niezrzeszony z żadną partią polityczną, startuje z numerem 1 na liście Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Reklama

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i radny Rady Miasta Lublin VIII kadencji. Jest także członkiem Zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauki. W latach 2004-2012 był dyrektorem Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie, następnie w okresie 2012-2022 pełnił funkcję dyrektora Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego, w międzyczasie w latach 2008-2021 nauczał historii w lubelskich liceach. Od 2022 roku jest dyrektorem lubelskiego oddziału IPN.

Wybory na prezydenta Lublina 2024: Marcin Nowak [SYLWETKA]

Marcin Andrzej Nowak (48 l.), startuje z numerem 2 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, reprezentując Nową Demokrację-Tak.

Jest doktorem historii, wykłada w szkołach wyższych w Lublinie. W latach 2001-2005 pracował jako rzecznik prasowy Oddziału IPN w Lublinie. Był też przewodniczącym Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Od 2006 roku sprawuje funkcję radnego miejskiego, a od 2018 roku wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Bez powodzenia kandydował do Senatu RP w 2023 roku.

Wybory na prezydenta Lublina 2024: Ryszard Zajączkowski [SYLWETKA]

Ryszard Zdzisław Zajączkowski (62 l.), niezrzeszony z żadną partią polityczną, startuje z numerem 3 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Lublin Przyszłość i Tradycja.

Profesor doktor habilitowany literaturoznawstwa, członek Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, edytor serii "Literacki Wymiar Kultury", tłumacz i publicysta. Wykładał na niemieckim uniwersytecie Eichstaett, a także otrzymał stypendia na uczelniach takich jak Yale i Harvard. Kierował Katedrą Teorii Kultury i Sztuki. Od 2014 roku jest prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych. W 2023 roku bezskutecznie kandydował w wyborach parlamentarnych.

Wybory na prezydenta Lublina 2024: Krzysztof Żuk [SYLWETKA]

Krzysztof Jan Żuk (66 l.), reprezentuje Platformę Obywatelską RP, startując z numerem 4 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztof Żuk.

Aktualny prezydent Lublina i ekonomista. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1990 do 1996 był przewodniczącym Rady Miejskiej Świdnika, następnie dyrektorem delegatury Ministra Skarbu. W 2006 został zastępcą prezydenta Lublina, następnie w 2010 roku dołączył do Platformy Obywatelskiej. Z ramienia tej partii z powodzeniem kandydował w wyborach na prezydenta miasta Lublina, cztery lata później ponownie wygrał wybory. W 2017 roku jego mandat prezydencki został zawieszony przez wojewodę lubelskiego, jednak rok później uzyskał reelekcję.

Czym są wybory samorządowe? Kiedy odbędzie się głosowanie w 2024 roku?

W wyborach samorządowych głosujemy nie tylko na kandydatów do rad gmin, powiatów, dzielnic, sejmików województw, ale także na wójtów, burmistrzów, i oczywiście - na prezydentów miast. Dzięki temu wyłonione zostaną osoby, które będą podejmować kluczowe decyzje w sprawach lokalnych, wpływając na rozwój infrastruktury, edukację, kulturę, a także na wiele innych aspektów życia społeczności lokalnych.

Wybory samorządowe w 2024 roku zaplanowano na 7 kwietnia, głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00-21:00. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 proc. głosów, przeprowadzona zostanie druga tura, którą zaplanowano na 21 kwietnia.