Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny rodzic" ma być częścią systemowej strategii wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych i rodzicielskich.

Regulacja przewiduje wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Regulacja uchyla ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Rada Ministrów rozpatrzy także projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Finansów. W nowelizacji rząd proponuje nałożenie na platformy cyfrowe obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających z pomocą tych platform, zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, w tym wprowadzenie możliwości wspólnych kontroli. (PAP)